Fortuna-KOM

Career

If you want to change direction.
If you believe in a better professional change.
If you are looking for new challenges on the road to success.
You found us!

Fortuna Ltd. is looking for ambitious and energetic people, desiring to develop professionally in the field of FMCG sales.

Apply for the following vacancies:

 

СКЛАДОВ РАБОТНИК, гр. Русе

Във връзка с динамичния растеж на компанията и разширяване на дейноста ни, за нашия клон в гр. Русе, търсим отговорни и мотивирани хора, които да се присъединят към екипа ни на следната позиция:

СКЛАДОВ РАБОТНИК, гр. Русе :

ОТГОВОРНОСТИ:
∙ Товари, разтоварва и подрежда стоките в склада на обозначените места;
∙ Изпълнява своевременно поръчките , като ги комплектова по вид и количество, съгласно съпровождащата документация, и спазвайки вътрешните разпоредби на компанията за сроковете на годност;
∙ Наблюдава и своевременно информира прекия си ръководител за настъпване на качествени изменения на съхраняваните стоки или възникнали проблеми при съхранение;
∙ Почиства и поддържа хигиена в складовите помещения, коридори и дворни площи, събира и изнася на определените места отпадъци.

ИЗИСКВАНИЯ:
∙ Средно образование;
∙ Заверена здравна книжка;
∙ Шофьорска книжка кат. В ;
∙ Опит като складов работник .

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
∙ Приятна работна среда и подкрепящ екип;
∙ Коректност в трудовите правоотношения и постоянен трудов договор;
∙ Мотивиращо стартово възнаграждение;
∙ Възможности за професионално развитие.
∙ Допълнителлно здравно осигуряване и покриване на медицински разходи /след изпитателния срок/.

Очакваме Вашата автобиография с актуална снимка на адрес 
Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще се разглеждат при стриктна конфиденциалност по ЗЗЛД.

Уведомяваме Ви, че Вашите данни ще бъдат съхранявани за срок от 1 година. Съгласно чл.17 от Регламент (ЕС) 2016/679. Вие имате право във всеки един момент преди изтичането на едногодишният срок да поискате от администратора да изтрие свързаните с Вас лични данни – правото „да бъдеш забравен“. В случай, че желаете този срок да е по-кратък, моля изпратете ни писмено уведомление по пощата на адрес: гр. София, бул. Ботевградско шосе 247, 3 ет. Фортуна-Ком ООД, на вниманието на: Отговорника за защита на личните данни.

Submit your application at

hr@fortuna.bg

We are waiting for you!