Fortuna-KOM

Kонтакт

Централен офис:

София, ПК 1517
Бул. Ботевградско шосе 247

Телефон: +359 2 9424 400
Факс: +3592 9424 422

Email:

 

За искания, възражения и оттегляне на съгласия по Общия регламент за защита на личните данни, моля да попълните съответната бланка и да ни я изпратите подписана и сканирана на електронен адрес:  или в оригинал по пощата на адрес: София, Бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 3, Фортуна Ком EООД, на вниманието на Отговорника по личните данни.

Сайт Възражение

Сайт оттегляне съгласие

Регионални офиси

100% ПОКРИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР

Вижте нашите офиси