Fortuna-KOM

Kариера

Aко искате да смените посоката.
Aко вярвате в по-добрата професионална промяна.
Aко търсите нови предизвикателства по пътя към успеха.
намерихте ни!

Фортуна КОМ ООД търси амбициозни и енергични хора, с желание да се развиват професионално в сферата на FMCG.

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ за дивизия козметика в гр. Варна

Във връзка с динамичния растеж на компанията и разширяване на дейноста ни търсим отговорни и мотивирани хора, които да се присъединят към екипа ни на следната позиция:

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ за дивизия козметика в гр. Варна

ОТГОВОРНОСТИ:
∙ Осигурява регулярни срещи с клиентите на компанията и посещава техните обекти за прилежащия му район;
∙ Осъществява директни продажби;
∙ Поддържа и разширява клиентската мрежа от търговските обекти;
∙ Събира и обощава актуална информация за пазара;
∙ Осигурява подходящо излагане на продуктите;
∙ Преговаря за търговски условия с клиенти;
∙ Успешно се справя с оплаквания и рекламации от клиенти;
∙ Работи за развитие на дългосрочни партньорски отношения с клиентите;
∙ Предлага конкретни решения за оптимално удовлетворяване потребностите на клиентите;
∙ Подготвя изискваните от него отчети и доклади в срок.

ИЗИСКВАНИЯ:
∙ Добри търговски умения;
∙ Oтлични умения за комуникация и работа в екип;
∙ Eнергичност, организираност и желание за професионално развитие;
∙ Прeдимство е предишен търговски опит, особено в продажбата на бързооборотни стоки;
∙ Шофьорска книжка категория В.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
∙ Приятна работна среда и подкрепящ екип;
∙ Коректност в трудовите правоотношения и постоянен трудов договор;
∙ Възможности за професионално развитие;
∙ Мотивиращо възнаграждение.
∙ Допълнителлно здравно осигуряване и покриване на медицински разходи /след изпитателния срок/.

Очакваме Вашата автобиография с актуална снимка на адрес:
Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще се разглеждат при стриктна конфиденциалност по ЗЗЛД.

Уведомяваме Ви, че Вашите данни ще бъдат съхранявани за срок от 1 година. Съгласно чл.17 от Регламент (ЕС) 2016/679. Вие имате право във всеки един момент преди изтичането на едногодишният срок да поискате от администратора да изтрие свързаните с Вас лични данни – правото „да бъдеш забравен“. В случай, че желаете този срок да е по-кратък, моля изпратете ни писмено уведомление по пощата на адрес: гр. София, бул. Ботевградско шосе 247, 3 ет. Фортуна-Ком ООД, на вниманието на: Отговорника за защита на личните данни.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪТРУДНИК ПРОДАЖБИ, гр. Варна

За регионалният ни офис в гр.Варна търсим :

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪТРУДНИК ПРОДАЖБИ

ОТГОВОРНОСТИ
∙ Изготвя бланки за месечни промоции и изпращане до клиенти.
∙ Въвежда промо цени и периоди.
∙ Изготвя бланки за участия в брошури, активности и изпращането им до клиенти.
∙ Следене и въвеждане на маркетингови бюджети и подаване на месечни обороти към клиенти.
∙ Изготвяне на предложения за листинг/делистинг на продукти.
∙ Обработка на бланки и снимки за стоки брак.
∙ Следене на срокове,подготвяне ,попълване и изпращане на различнни справки.
∙ Въвеждане на фактури за маркетингови разходи.
∙ Следене за корекност на промо цени към локални ключови клиенти с особенни условия.
∙ Изписване на заявена стока от складовата програма.
∙ Заприхождаване на изписаната от централния склад стока в складовата програма.
∙ Отчитане на дневните продажби.
∙ Издаване на фактури за продажбите.
∙ Отчитане на касов апарат.
∙ Ежедневно отчитане на парични средства за извършените продажби.

ИЗИСКВАНИЯ:
∙ Минимум 1 година професионален опит на подобна позиция.
∙ Отлични компютърни умения, предишен опит с работа със складова програма е предимство.
∙ Енергичност, организираност и умения за работа в екип.
∙ Компютърна грамотност – MS office, Excel.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

∙ Приятна работна среда и подкрепящ екип;
∙ Коректност в трудовите правоотношения и постоянен трудов договор.
∙ Възможности за професионално развитие.
∙ Мотивиращо възнаграждение.
∙ Здравно осигуряване и покриване на медицински разходи след изпитателния срок.
∙ Възможности за професионално развитие.

Очакваме Вашата автобиография с актуална снимка на адрес
Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще се разглеждат при стриктна конфиденциалният по ЗЗЛД.

Уведомяваме Ви, че Вашите данни ще бъдат съхранявани за срок от 1 година. Съгласно чл.17 от Регламент (ЕС) 2016/679. Вие имате право във всеки един момент преди изтичането на едногодишният срок да поискате от администратора да изтрие свързаните с Вас лични данни – правото „да бъдеш забравен“. В случай, че желаете този срок да е по-кратък, моля изпратете ни писмено уведомление по пощата на адрес: гр. София, бул. Ботевградско шосе 247, 3 ет. Фортуна-Ком ООД, на вниманието на: Отговорника за защита на личните данни.

Aко в момента няма обявени позиции, подайте своята кандидатура на е-мейл

hr@fortuna.bg

Oчакваме ви!