Fortuna-KOM

Kариера

Aко искате да смените посоката.
Aко вярвате в по-добрата професионална промяна.
Aко търсите нови предизвикателства по пътя към успеха.
намерихте ни!

Фортуна КОМ ООД търси амбициозни и енергични хора, с желание да се развиват професионално в сферата на FMCG.

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ, гр. Русе

Във връзка с динамичния растеж на компанията и разширяване на дейноста ни, за нашия клон в гр. Русе, търсим отговорни и мотивирани хора, които да се присъединят към екипа ни на следната позиция:

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

ОТГОВОРНОСТИ:
• Осигурява регулярни срещи с клиентите на компанията и посещава техните обекти за прилежащия му район;
• Осъществява директни продажби;
• Поддържа и разширява клиентската мрежа от търговските обекти;
• Събира и обощава актуална информация за пазара;
• Осигурява подходящо излагане на продуктите;
• Преговаря за търговски условия с клиенти;
• Успешно се справя с оплаквания и рекламации от клиенти;
• Работи за развитие на дългосрочни партньорски отношения с клиентите;
• Предлага конкретни решения за оптимално удовлетворяване потребностите на клиентите;
• Подготвя изискваните от него отчети и доклади в срок.

ИЗИСКВАНИЯ:
• Добри търговски умения;
• Oтлични умения за комуникация и работа в екип;
• Eнергичност, организираност и желание за професионално развитие;
• Прeдимство е предишен търговски опит, особено в продажбата на бързооборотни стоки;
• Шофьорска книжка категория В.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
• Приятна работна среда и подкрепящ екип;
• Коректност в трудовите правоотношения и постоянен трудов договор;
• Възможности за професионално развитие;
• Мотивиращо възнаграждение.
• Допълнителлно здравно осигуряване и покриване на медицински разходи /след изпитателния срок/.

Очакваме Вашата автобиография с актуална снимка на .
Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще се разглеждат при стриктна конфиденциалност по ЗЗЛД.

Уведомяваме Ви, че Вашите данни ще бъдат съхранявани за срок от 1 година. Съгласно чл.17 от Регламент (ЕС) 2016/679. Вие имате право във всеки един момент преди изтичането на едногодишният срок да поискате от администратора да изтрие свързаните с Вас лични данни – правото „да бъдеш забравен“. В случай, че желаете този срок да е по-кратък, моля изпратете ни писмено уведомление по пощата на адрес: гр. София, бул. Ботевградско шосе 247, 3 ет. Фортуна-Ком ООД, на вниманието на: Отговорника за защита на личните данни.

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ за гр. Бургас

Във връзка с динамичния растеж на компанията и разширяване на дейноста ни, за нашия клон в гр.Бургас, търсим отговорни и мотивирани хора, които да се присъединят към екипа ни на следната позиция:

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

ОТГОВОРНОСТИ:
• Осигурява регулярни срещи с клиентите на компанията и посещава техните обекти за прилежащия му район;
• Осъществява директни продажби;
• Поддържа и разширява клиентската мрежа от търговските обекти;
• Събира и обощава актуална информация за пазара;
• Осигурява подходящо излагане на продуктите;
• Преговаря за търговски условия с клиенти;
• Успешно се справя с оплаквания и рекламации от клиенти;
• Работи за развитие на дългосрочни партньорски отношения с клиентите;
• Предлага конкретни решения за оптимално удовлетворяване потребностите на клиентите;
• Подготвя изискваните от него отчети и доклади в срок.

ИЗИСКВАНИЯ:
• Добри търговски умения;
• Oтлични умения за комуникация и работа в екип;
• Eнергичност, организираност и желание за професионално развитие;
• Прeдимство е предишен търговски опит, особено в продажбата на бързооборотни стоки;
• Шофьорска книжка категория В.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
• Приятна работна среда и подкрепящ екип;
• Коректност в трудовите правоотношения и постоянен трудов договор;
• Възможности за професионално развитие;
• Мотивиращо възнаграждение.
• Допълнителлно здравно осигуряване и покриване на медицински разходи /след изпитателния срок/.

Очакваме Вашата автобиография с актуална снимка на .
Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще се разглеждат при стриктна конфиденциалност по ЗЗЛД.

Уведомяваме Ви, че Вашите данни ще бъдат съхранявани за срок от 1 година. Съгласно чл.17 от Регламент (ЕС) 2016/679. Вие имате право във всеки един момент преди изтичането на едногодишният срок да поискате от администратора да изтрие свързаните с Вас лични данни – правото „да бъдеш забравен“. В случай, че желаете този срок да е по-кратък, моля изпратете ни писмено уведомление по пощата на адрес: гр. София, бул. Ботевградско шосе 247, 3 ет. Фортуна-Ком ООД, на вниманието на: Отговорника за защита на личните данни.

Product Manager FMCG sector, based in Sofia

We are seeking to employ a highly self-driven and motivated individual for the position of:

Product Manager FMCG sector, based in Sofia

Responsibilities:

• To develop, maintain and implement sales strategies;
• To create annual sales plan and budgets;
• To prepare sales and revenue forecasts;
• To establish a strong brand on the market and identify new customers;
• To maintain high standards of customer service and create long-term relationships;
• To monitor market developments, growth and progress in the relevant market segment;
• To provide market expertise to assist in the development of value propositions, offers and strategies;
• To perform post-sales support if necessary;
• To prepare sales reports and statements.

Requirements:

• University degree – in related field;
• 3+ professional experience in business development and sales in the field of FMCG services;
• Strong communication, negotiation and presentation skills;
• Strong project management skills and multitasking;
• Excellent planning, organizational and time management skills;
• Solid computer skills, including an understanding of MS Office ;
• Excellent command of English;
• A valid driver’s license .

We offer:

• Friendly and supportive work environment;
• Possibility to join a team of professionals with high standards, striving for quality of service;
• Top-level office environment;
• Opportunities for carrier development;
• Long-term career perspective;
• Social package of health benefits.

To apply, please send your CV in English to . Only short-listed candidates will be contacted. All candidates will be treated in strict confidentiality as per the GDPR requirements.

Aко в момента няма обявени позиции, подайте своята кандидатура на е-мейл

hr@fortuna.bg

Oчакваме ви!