Fortuna-KOM

Kариера

Aко искате да смените посоката.
Aко вярвате в по-добрата професионална промяна.
Aко търсите нови предизвикателства по пътя към успеха.
намерихте ни!

Фортуна КОМ ООД търси амбициозни и енергични хора, с желание да се развиват професионално в сферата на FMCG.

СУПЕРВАЙЗОР на екип от Търговски представители за гр. Бургас :

Във връзка с динамичния растеж на компанията и разширяване на дейността ни, търсим отговорни и мотивирани хора, които да се присъединят към екипа ни на позиция

СУПЕРВАЙЗОР на екип от Търговски представители за гр. Бургас:

ОТГОВОРНОСТИ:
∙ Изграждане, поддържане и разширяване на клиентката мрежа чрез екипа от Търговски представители;
∙ Ръководи екипа при изпълнението на месечните търговски цели;
∙ Развива и актуализира плановете за покритие на отделните райони;
∙ Следи за изпълнение на ежедневните задължения и процедури от Търговските представители;
∙ Следи сроковете за изтичане годността на наличните стоките.

ИЗИСКВАНИЯ:
∙ Минимум 1 година професионален опит в продажбата на бързо-оборотни стоки;
∙ Отлични търговски умения;
∙ Отлични умения за комуникация и работа в екип;
∙ Енергичност, организираност и желание за професионално развитие;
∙ Шофьорска книжка кат. В.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
∙ Приятна работна среда и подкрепящ екип;
∙ Коректност в трудовите правоотношения и постоянен трудов договор;
∙ Мотивиращо възнаграждение;
∙ Допълнително здравно осигуряване и покриване на медицински разходи / след изпитателния срок /.

Очакваме Вашата автобиография с актуална снимка на
Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще се разглеждат при стриктна конфиденциалност по ЗЗЛД.

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ за гр. Пловдив

Във връзка с динамичния растеж на компанията и разширяване на дейноста ни търсим отговорни и мотивирани хора, които да се присъединят към екипа ни на следната позиция:

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

ОТГОВОРНОСТИ:
∙ Осигурява регулярни срещи с клиентите на компанията и посещава техните обекти за прилежащия му район;
∙ Осъществява директни продажби;
∙ Поддържа и разширява клиентската мрежа от търговските обекти;
∙ Събира и обощава актуална информация за пазара;
∙ Осигурява подходящо излагане на продуктите;
∙ Преговаря за търговски условия с клиенти;
∙ Успешно се справя с оплаквания и рекламации от клиенти;
∙ Работи за развитие на дългосрочни партньорски отношения с клиентите;
∙ Предлага конкретни решения за оптимално удовлетворяване потребностите на клиентите;
∙ Подготвя изискваните от него отчети и доклади в срок.

ИЗИСКВАНИЯ:
∙ Добри търговски умения;
∙ Oтлични умения за комуникация и работа в екип;
∙ Eнергичност, организираност и желание за професионално развитие;
∙ Прeдимство е предишен търговски опит, особено в продажбата на бързооборотни стоки;
∙ Шофьорска книжка категория В.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
∙ Приятна работна среда и подкрепящ екип;
∙ Коректност в трудовите правоотношения и постоянен трудов договор;
∙ Възможности за професионално развитие;
∙ Мотивиращо възнаграждение.
∙ Допълнителлно здравно осигуряване и покриване на медицински разходи /след изпитателния срок/.

Очакваме Вашата автобиография с актуална снимка.
Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще се разглеждат при стриктна конфиденциалност по ЗЗЛД.

Уведомяваме Ви, че Вашите данни ще бъдат съхранявани за срок от 6 месеца. Съгласно чл.17 от Регламент (ЕС) 2016/679. Вие имате право във всеки един момент преди изтичането на едногодишният срок да поискате от администратора да изтрие свързаните с Вас лични данни – правото „да бъдеш забравен“. В случай, че желаете този срок да е по-кратък, моля изпратете ни писмено уведомление по пощата на адрес: гр. София, бул. Ботевградско шосе 247, 3 ет. Фортуна-Ком ООД, на вниманието на: Отговорника за защита на личните данни.

ШОФЬОР ТЪРГОВСКИ МИКРОБУС, гр. Велико Търново

Във връзка с динамичния растеж на компанията и разширяване на дейноста ни, за нашия клон в гр.Варна , търсим отговорни и мотивирани хора, които да се присъединят към екипа ни на следната позиция:

ШОФЬОР ТЪРГОВСКИ МИКРОБУС, гр. Велико Търново

ОТГОВОРНОСТИ:
∙ Организира точното и навременно доставяне на стоки и материали;
∙ Извършва доставката до клиента съгласно фирмените изисквания;
∙ Осигурява наличието на стоките в търговските обекти по определен график и райони;
∙ МОЛ на пълна имуществена отговорност.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
∙ Приятна работна среда и подкрепящ екип;
∙ Коректност в трудовите правоотношения и постоянен трудов договор;
∙ Мотивиращо стартово възнаграждение;
∙ Възможности за професионално развитие.
∙ Допълнително здравно осигуряване и покриване на медицински разходи /след изпитателния срок/.

Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще се разглеждат при стриктна конфиденциалният по ЗЗЛД.

ШОФЬОР ТЪРГОВСКИ МИКРОБУС за гр. Пловдив

Във връзка с динамичния растеж на компанията и разширяване на дейността ни, за нашия клон в гр. Пловдив , търсим отговорни и мотивирани хора, които да се присъединят към екипа ни на следната позиция:

ШОФЬОР ТЪРГОВСКИ МИКРОБУС

ОТГОВОРНОСТИ:
∙ Организира точното и навременно доставяне на стоки и материали;
∙ Извършва доставката до клиента съгласно фирмените изисквания;
∙ Осигурява наличието на стоките в търговските обекти по определен график и райони;
∙ МОЛ на пълна имуществена отговорност.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
∙ Приятна работна среда и подкрепящ екип;
∙ Коректност в трудовите правоотношения и постоянен трудов договор;
∙ Мотивиращо стартово възнаграждение;
∙ Възможности за професионално развитие.

Само кандидати, отговарящи на изискванията, ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури ще се разглеждат при стриктна конфиденциалният по ЗЗЛД.

Aко в момента няма обявени позиции, подайте своята кандидатура на е-мейл

hr@fortuna.bg

Oчакваме ви!