Fortuna-KOM

Нашата мисия, визия, ценности

МИСИЯ

Да предоставяме цялостни решения в областта на дистрибуцията за успеха на нашите партньори и клиенти.

ВИЗИЯ

Да бъдем водеща компания за дистрибуция в България.

ЦЕННОСТИ

Постоянен стремеж към усъвършенстване

Гъвкавост и индивидуален подход

Лоялност, надеждност и ангажираност

Взаимно доверие и уважение

Грижа за околната среда